System TM 62HI

System TM 62HI

System TM 62HI plik PDF

System TM 62HI

jest systemem aluminiowym służącym do wykonania okien
i drzwi wymagających izolacji termicznej.
Zwiększenie izolacyjności następuje poprzez zastosowanie specjalnych elementów
podszybowych w przestrzeni pomiędzy szybą a profilem. System spełnia
wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej o dużym natężeniu
ruchu oraz budynkom mieszkalnym.
Trójkomorowa budowa profilu oraz zastosowanie materiału izolującego (poliuretan)
pomiędzy przekładkami termicznymi korzystnie wpływa na uzyskanie
niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła.