CIEPŁY MONTAŻ OKIEN I DRZWI

 

CIEPŁY MONTAŻ OKIEN I DRZWI

Należy pamiętać, że nawet okno o najlepszych parametrach cieplnych nie zapewni dobrej izolacji w budynku jeśli nie zostanie prawidłowo zamontowane. W celu zwiększenia szczelności okna stosuje się tzw. ciepły montaż trójwarstwowy, w którym poza standardowo stosowaną pianką poliuretanową do uszczelnienia używa się dodatkowo od strony zewnętrznej folii wodoodpornych i paroprzepuszczalnych oraz od strony wewnętrznej folii paroizolacyjnych. Zastosowanie takiej metody montażowej zwiększa poziom szczelności połączenia okna z ościeżem o ponad 75%. Istnieje także możliwość wykonania montażu okna w warstwie ocieplenia budynku. Technika ta stosowana jest w budynkach pasywnych i jest możliwa do wykonania kiedy warstwa wełny lub styropianu osiąga ok 20cm. Pozwala ona na zmniejszenie głębokości wnęki okiennej i ograniczenie ryzyka powstania mostka termicznego na styku okna ze ścianą.

CZY WARTO STOSOWAĆ CIEPŁY MONTAŻ?

Czy warto płacić więcej za montaż o 75% szczelniejszy od „standardowego”? Warto i jeszcze raz warto! 75% wzrost szczelności, to dowód na techniczną przepaść dzielącą montaż „standardowy” od tego „ciepłego” z foliami. Biorąc pod uwagę, że znacząca część strat ciepła nie ma związku z przenikaniem ciepła przez okno, a właśnie z niekontrolowaną infiltracją powietrza przez konstrukcję okienną oraz szczeliny dylatacyjne, zbliżamy się pośrednio do odpowiedzi dlaczego „ciepły montaż” jest… ciepły mimo, że warstwą termoizolacji ciągle jest ta sama pianka PUR. Ciekawą informacją dla wszystkich budujących energooszczędnie mogą być wartości przepuszczalności powietrza przez złącze izolowane foliami dla ciśnień w zakresie od 10 Pa do 50 Pa. W wyniku testu podajemy przepuszczalność 0 m3/h. Nie oznacza to całkowitego braku przepływu powietrza przez złącze. Oznacza tylko tyle, że przy tej wartości ciśnień przepływ powietrza był na tyle nieznaczny do trzeciego miejsca po przecinku, że wręcz pomijalny, czyli…zerowy. Tak niewielka infiltracja nie będzie miała wpływu na wyniki ewentualnych testów szczelności „N50”,(Blower Door Test), które powinny być obligatoryjne po zakończeniu każdej energooszczędnej inwestycji budowlanej. Co więcej, można zasadnie zakładać, że wartość ta albo nawet wszystkie podane w tabelach wartości przepuszczalności powietrza, ulegną obniżeniu jeżeli będziemy badać poziom infiltracji przez szczeliny w całkowicie wykończonych obiektach, w których złącza zostaną zakryte węgarkami.